Blend Amsterdam

Full 1
Steun ons werk
Full 1

Blend Amsterdam


Blend Amsterdam begon 10 jaar geleden met als doel jongvolwassenen die minder kansrijk opgroeien te ondersteunen bij het vinden van werk via ons ontwikkelingsprogramma. Naarmate ons bereik groeide, verschoof ons programma naar het bevorderen van sociale verbinding, gemeenschapsgevoel en zelfvertrouwen voor een diversere groep jongvolwassenen.

Centraal in ons programma staat de ervaring van werken in het Blend koffie-soep-en-yoga café en het bieden van hostservices aan zakelijke klanten. Met een holistische aanpak verwerven deelnemers praktische en sociale vaardigheden die hen op verschillende levenspaden van dienst zijn.

Het Blend-programma blijft kosteloos dankzij inkomsten uit het café, zakelijke evenementen, zaalverhuur en donaties. We waarderen uw voortdurende steun aan onze gemeenschap!

Stichting Blend
Blend Amsterdam valt onder stichting Blend. Deze stichting is opgericht in 2013 en heeft in de statuten de volgende doelstellingen vastgelegd:

  • mensen elkaar te laten ontmoeten en een positieve sociale dynamiek op gang te brengen;
  • de zelfredzaamheid van jongeren met een kwetsbare positie in de samenleving te vergroten;
  • het stimuleren en ondersteunen van de maatschappelijke activering van jongeren met een kwetsbare positie in de samenleving.

Om die doelstellingen te bereiken worden de volgende activiteiten ontplooid:

  • het creëren van ontmoetingsplaatsen;
  • het opzetten van educatieve programma’s;
  • het activeren van bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties om bij te dragen aan de doelen van de stichting.
Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 bestuursleden: Christine Spanjaard (voorzitter), Erik Wurpel (penningmeester) en Cécile Verstraete (secretaris).

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van stichting Blend is gebaseerd op een goede balans tussen de mogelijkheden voor het aantrekken en behouden van getalenteerde vrijwilligers en medewerkers en passend bij de maatschappelijke positie van Blend Amsterdam. Als sociale onderneming worden beloningen voor een aanzienlijk deel gefinancierd uit verworven inkomsten uit de markt. Het bestuur werkt onbezoldigd.

Rsin

853035167

Beleidsplan

Lees hier het beleidsplan 2023-2024 op hoofdlijnen en hier de jaarcijfers 2023.