Full 1
Steun ons werk
Full 1

Stichting Blend

Blend Amsterdam valt onder stichting Blend. Deze stichting is opgericht in 2013 en heeft in de statuten de volgende doelstellingen vastgelegd:

  • mensen elkaar te laten ontmoeten en een positieve sociale dynamiek op gang te brengen;
  • de zelfredzaamheid van jongeren met een kwetsbare positie in de samenleving te vergroten;
  • het stimuleren en ondersteunen van de maatschappelijke activering van jongeren met een kwetsbare positie in de samenleving.

Om die doelstellingen te bereiken worden de volgende activiteiten ontplooid:

  • het creëren van ontmoetingsplaatsen;
  • het opzetten van educatieve programma’s;
  • het activeren van bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties om bij te dragen aan de doelen van de stichting.
Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting bestaat uit 4 bestuursleden: Christine Roos – Spanjaard (voorzitter), Erik Wurpel (penningmeester), Marijke Meijer (secretaris) en Gijs van Dam (bestuurslid).

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van stichting Blend is gebaseerd op een goede balans tussen de mogelijkheden voor het aantrekken en behouden van getalenteerde vrijwilligers en medewerkers en passend bij de maatschappelijke positie van Blend Amsterdam. Als sociale onderneming worden beloningen voor een aanzienlijk deel gefinancierd uit verworven inkomsten uit de markt. Het bestuur werkt onbezoldigd.

Rsin

853035167

Beleidsplan

Lees hier het beleidsplan 2021 op hoofdlijnen.