Blend Amsterdam

Bestuurder

Geëngageerd bestuurder

Stichting Blend is per direct op zoek naar een betrokken voorzitter. Ben jij een teamplayer en wil jij sociale impact maken en je talent benutten voor een maatschappelijk doel?

Taakomschrijving

De voorzitter van stichting Blend draagt bij aan- en is medeverantwoordelijkheid voor de gedeelde visie over de doelstellingen en de strategie van onze stichting. Als voorzitter leid je de bestuursvergaderingen, coördineer je (bestuurs-)taken en de uitvoering daarvan en je vindt het leuk om extern op te treden als dat nodig is.

Kennis en vaardigheden

Je vindt het waardevol om je (bestuurs-)ervaring, kennis en kunde in te zetten voor een organisatie die sociale impact maakt. Ervaring in de wereld van gastvrijheid is een pré. Het bestuur vergadert regulier 4 keer per jaar. Tussen de vergaderingen worden de gebruikelijke overleggen gevoerd zoals bijvoorbeeld tussen voorzitter, secretaris en penningmeester en/of de directeur. Het bestuur is benaderbaar en betrokken.

Vanuit je specifieke expertise vorm je mede een visie op de toekomst van Blend Amsterdam. Je bent in staat om, in voorkomende situaties, samen met medebestuurders en het management, een integrale belangenafweging te maken. Integriteit staat bij jou hoog in het vaandel. Je stelt je positief kritisch op en je bent niet statusgevoelig. Je stuurt op verbinding en vertrouwen. Je voelt je thuis binnen een informele, pragmatische omgeving en je bent tegelijkertijd ambitieus voor Blend Amsterdam.

Voorwaarden

  • Deze functie is op vrijwillige basis.
  • Tijdsinvestering: het bestuur vergadert 4x per jaar en er is tussentijds overleg/meedenkwerk, een gemiddelde tijdsinvestering van 4 a 5 uur per maand.
  • De stichting heeft een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Geïnteresseerd?

Wil je bijdragen aan het besturen van stichting Blend? Neem dan contact met ons op.

Telefoon: 06 54 70 14 86
E-mail: hello@blend.amsterdam