Blend Amsterdam

Penningmeester

Penningmeester

Heb je passie voor cijfers en voor sociaal ondernemen? Wegens het einde van de bestuursperiode van onze penningmeester is Stichting Blend op zoek naar een betrokken vervangster of vervanger met hart voor jeugdwelzijn en/of gastvrijheid.

Taakomschrijving

De penningmeester bewaakt de financiële gezondheid van de Stichting en denkt mee over de doelstellingen en de strategie van de Stichting. Je toetst plannen op financiële haalbaarheid en je hebt de ervaring en kennis om de werkzaamheden van het administratiekantoor/accountant van de Stichting aan te sturen en zo nu en dan te toetsen.

Kennis en vaardigheden

Je vindt het waardevol om je (bestuurs-)ervaring, kennis en kunde in te zetten voor een organisatie die sociale impact maakt. Ervaring in de wereld van gastvrijheid en/of het begeleiden van jongvolwassenen is een pré. Het bestuur vergadert regulier 4 keer per jaar. Tussen de vergaderingen worden de gebruikelijke overleggen gevoerd zoals bijvoorbeeld tussen voorzitter, secretaris en penningmeester en/of de directeur. Het bestuur is benaderbaar en betrokken. Vanuit je specifieke expertise vorm je mede een visie op de toekomst van Blend Amsterdam. Je kijkt proactief mee naar de organisatie en coördinatie van fondsenwerving en het genereren van subsidies. Je kijkt eveneens mee met de opstelling van de begroting, de jaarafsluiting en de jaarrekening. Je zorgt voor de toelichting van de jaarstukken naar de overige bestuurders. Integriteit staat bij jou hoog in het vaandel. Je stelt je positief kritisch op en je bent niet statusgevoelig. Je voelt je thuis binnen een informele, pragmatische omgeving en je bent tegelijkertijd ambitieus voor Blend Amsterdam.

Voorwaarden

  • Deze functie is op vrijwillige basis.
  • Tijdsinvestering: het bestuur vergadert 4x per jaar en er is tussentijds overleg/meedenkwerk, een gemiddelde tijdsinvestering van 4 a 5 uur per maand.
  • De stichting heeft een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Geïnteresseerd?

Wil je bijdragen aan het besturen van stichting Blend? Neem dan contact met ons op.

Telefoon: 06 54 70 14 86
E-mail: hello@blend.amsterdam